Vrusschenhusken 1, 6422 PL Heerlen
+31 (0)85 20 30 015
info@dutchmedicalservice.nl

Voertuigen

Stichting Dutch Medical Service beschikt over diverse voertuigen welke ingezet worden tijdens evenementen. Op deze pagina staat een duidelijke beschrijving van de verschillende voertuigen die wij in ons bezit hebben. Dankzij een groot wagenpark kunnen wij diverse evenementen voorzien in hun wensen en een op maat gemaakte inzet creëeren speciaal voor dat evenement.

Ambulance

Stichting Dutch Medical Service beschikt sinds 2019 over een compleet uitgeruste ambulance inclusief bijbehorende bemanning. Tijdens evenementen wordt deze ambulance ingezet als een normale ambulance. Hierdoor kunnen patiënten ter plekken in de ambulance onderzocht worden, vrij van de omgeving en de elementen. Zo nodig transporteert de ambulance het slachtoffer naar afgesproken bestemming (bijvoorbeeld de geneeskundige post). Hij beschikt over al het materiaal om een geneeskundige inzet veilig te laten verlopen.

Behalve voor evenementenhulpverlening zetten we deze ambulance ook in voor repatriëringen. Dit is een bijzondere categorie genaamd “buitenland vervoer” waar wij door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) door zijn bevoegd. Een repatriëring is het ophalen van slachtoffers uit het buitenland. De algemeen meest bekende vorm van repatriëringen zijn de welbekende “gipsvluchten”. Met deze ambulance kunnen wij helaas niet vliegen, maar kunnen wel een comfortabele rit over de weg verzorgen. Op onze pagina over repatriëringen kan er meer informatie over dit specifiek onderwerp gevonden worden.

Artsenauto’s / Rapid Responders

Een ambulance is groot voertuig. Vaak is het wenselijker en sneller om met een auto ter plaatsen gaan van het incident. Vandaar ook de term “Rapid” in Rapid Responder. Tijdens evenementen wordt dan ook dankbaar gebruik gemaakt van deze voertuigcategorie. De Rapid Responders worden bemand door spoedzorgverpleegkundigen en/of artsen. Het voertuig wordt bestuurd door een getrainde chauffeur die assisterende vaardigheden bezit om de zorgvraag optimaal te laten verlopen. Op deze manier wordt een Rapid Responder bemand door een getraind team die snelle, professionele acute zorg kunnen verlenen. In ernstige gevallen kan deze snellere opstart van acute professionele zorg het verschil tussen leven en dood maken. Kortom, de Rapid Responder zijn onmisbaar.

Rapid Motor

De koning onder de Rapid Responders: De motor! Hij is wendbaar, snel en kan zich makkelijk manoeuvreren in smalle weggetjes of bij grotere verkeersdrukte. Dit maakt tevens de motor veel sneller ter plekken kan zijn dan de ambulance of artsenauto. De motor is uitgerust als First Responder. Dit wil zeggen, dat de motor gericht is op het opstarten van acute geneeskundige zorg. Hij beschikt over al het noodzakelijk materiaal om medische noodgevallen van de juiste zorg te voorzien, vaak ter overbrugging totdat de ambulance of helikopter ter plekken zijn. De grote oppervlaktedekking of behendigheid in grotere drukte maakt dit voertuig erg gewild voertuig voor evenementen.