Vrusschenhusken 1, 6422 PL Heerlen
+31 (0)85 20 30 015
info@dutchmedicalservice.nl

Veldnorm Evenementenzorg

Op vele evenementen worden vrijwilligers en zorgprofessionals ingezet als hulpverlener om de veiligheid van bezoekers en deelnemers te garanderen. Binnen de evenementenzorg bestaan er verschillende, vaak uiteenlopende ideeën over de van definitie goede en veilige evenementenzorg. Er bestaat daardoor onduidelijkheid over wat precies verwacht wordt van de evenementenzorg. 

Dit heeft er toe geleid dat er een projectgroep bestaande uit beroepsprofessionals is gevormd om die de duidelijkheid moeten verschaffen over wat goede evenementenzorg precies is. De Veldnorm Evenementenzorg is hierin het antwoord geworden en geeft verduidelijking over kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door EHBO’ers, zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Stichting Dutch Medical Service is een onderschrijver vanaf het eerste uur. Sinds maart 2019 is de veldnorm gepresenteerd en heeft onze stichting per direct alle bestaande operationele zaken omgezet naar de veldnorm. Dit betekend dat wij in onze offerte’s en met onze vrijwilligers communiceren in een aantal termen die voor organisaties vaak onbekend zijn. Een van de grootste veranderingen is het wegvallen van de benamingen BLS/BLS+/ALS. U zult merken dat wij deze benaming ook niet meer hanteren en gebruik maken van de benaming zoals deze in de Veldnorm Evenementenzorg terug te vinden is.

Door samen met GHOR Limburg om tafel te zitten, hebben wij deze nieuwe benamingen kunnen vertalen naar de huidige vergunningstrajecten en adviezen die vanuit de GHOR gegeven worden. Op deze manier hebben wij een transparante samenwerking met de overkoepelde organisatie in de veiligheidsregio.

Wilt u meer lezen over de veldnorm evenementenzorg? Dan verwijzen wij u graag naar onze pagina over evenementenhulpverlening of naar de website van de projectgroep evenementenhulpverlening en de oprichters van de veldnorm

Veldnorm Evenementenzorg