Vrusschenhusken 1, 6422 PL Heerlen
+31 (0)85 20 30 015
info@dutchmedicalservice.nl

Over ons

Stichting Dutch Medical Service. De stichting van vrijwilligers, door vrijwilligers.

De complexiteit van zorg veranderd in Nederland en dat wordt ook bemerkt binnen de evenementenhulpverlening. Enkel een cursusje EHBO op zaterdagmiddag is niet meer afdoende om de kwaliteit van zorg te waarborgen. EHBO’ers kennen een uitgebreid trainingsprogramma waarbij diverse aspecten van (evenementen-)hulpverlening aan bod komt en zijn continu bezig met het vergroten van hun kennis en kunde.

Evenementenhulpverlening is een onderwerp waar de laatste jaren steeds meer aandacht voor is. De laatste jaren wordt er steeds meer ingezet op kwalitatieve hulpverlening. Door combinaties te maken van EHBO’ers, artsen en verpleegkundigen kan er op evenementen steeds meer, maar ook steeds veiliger. Het doel hiervan is de veiligheid van het publiek en de aanwezigen te waarborgen, maar daarnaast vormt het ontlasten van de reguliere zorg ook zeker een belangrijk speerpunt van kwalitatieve hulpverlening.

Evenementen zijn activiteiten waar veel mensen samen komen, vaak op klein terrein. Afhankelijk van het soort evenement zijn er ook bepaalde gezondheidsrisico’s. Denk dan aan valpartijen, ongelukken of onwel wordingen. Dan is het belangrijk dat er adequate hulpverlening aanwezig is op het evenement. Op deze manier kan voorkomen worden dat voor elk ongeval een ambulance ter plekke moet komen en blijven deze dus beschikbaar voor andere inzetten in de regio. Het is vanzelfsprekend dat bij lange na niet alle mensen op het evenement zelf geholpen kunnen worden en soms is doorverwijzing naar het ziekenhuis of via ambulance dan ook noodzakelijk.

Stichting Dutch Medical service is een relatief nieuwe stichting op het gebied van evenementenhulpverlening. Een stichting van vrijwilligers en door vrijwilligers. In 2018 heeft een groep hulpverleners geconstateerd dat er op sommige evenementen niet die kwaliteit van zorg geleverd wordt, die men zou mogen verwachten. En dit was voor hun de reden om de handen bijeen te steken en zo is Stichting Dutch Medical Service geboren. Zij hebben als doel gesteld:

Evenementenhulpverlening naar een naar het hoogste niveau brengen door de juiste mensen op de juiste plek in te zetten!

Wij hebben een jaar proefgedraaid, gekeken op welke manier wij dit doel kunnen volbrengen. En in januari 2019 hebben besloten dat het bestuur uitgebreid zou worden. Van alle kanten werden de schouders eronder gezet en zowel het aantal vrijwilligers als het aantal evenementen groeide exponentieel! De komende jaren zal deze trend zich voortzetten en zal Stichting Dutch Medical Service uit gaan groeien tot een van de beste aanbieders van evenementenhulp in Nederland!