Vrusschenhusken 1, 6422 PL Heerlen
+31 (0)85 20 30 015
info@dutchmedicalservice.nl

Klachten & Nazorg

Nazorg

Het is mogelijk dat u als omstander, familie, bekende of als zorgvrager of als hulpverlener (al dan niet van een andere partij) zelf in aanraking bent gekomen met een incident dat grote impact op u heeft gehad. Voor onze eigen hulpverleners hebben wij een een vertrouwenspersoon met telefoonnummer ter beschikking staan die vrijwel 24/7 bereikbaar is.Onze zorgverleners kunnen dit telefoon nummer terug vinden in het zorgplan welke zij voor aanvang van een evenement hebben ontvangen. Met oog op de privacy van onze vertrouwenspersonen worden deze telefoonnummers niet openbaar gemaakt. Heeft u echter behoefte aan gesprek, dan faciliteren wij dat uiteraard. Wat belangrijk is om te weten dat enkele belangrijke aspecten rondom dit gesprek zijn .

 • Wegens de privacyregels mogen wij u geen informatie geven over het slachtoffer, details van de hulpverlening of de afloop van het incident.
 • Wij kunnen u niet zonder overleg de contactgegevens geven van onze hulpverleners.
 • Indien u een face-to-face gesprek wenst met de hulpverleners, gaan wij eerst een gesprek met onze hulpverleners aan. Wij zullen streven om dit face-to-face gesprek zo veel als mogelijk te faciliteren, maar hebben ook een beschermde taak naar onze hulpverleners toe. Het vrijwilligersmanagementteam zal uw vraagstelling altijd mee behandelen en zal ook met betreffende hulpverleners in gesprek hierover gaan.
 • Wij willen een gesprek graag aangaan om u te helpen, maar kunnen niet dezelfde hulp bieden als een psycholoog of uw eigen huisarts zou kunnen.

Wenst u een persoonlijk gesprek in het kader van nazorg, kunt u op onderstaande knop klikken. Deze verwijst u naar het contactformulier op de voorpagina. Door dat formulier in te vullen kunnen wij u beter van dienst zijn.

Klachtenprocedure

Wij streven naar een optimaal niveau waar de hoogst haalbare kwaliteit wordt geleverd. Desondanks kan het zo zijn dat u niet tevreden bent. Dan gaan wij graag met u het gesprek aan en willen wij vooral zorgen dat uw gevoel verbeterd en dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Enkel door samen het gesprek aan te gaan kunnen wij onze dienstverlening naar u toe optimaliseren. Er zijn diverse relaties mogelijk waarbinnen een klacht ontstaat. Om uw klacht zo goed als mogelijk te behandelen vragen wij u om het klachtenformulier hieronder in te vullen. In principe zal in eerste instantie onze vrijwilligersmanager contact met u opnemen. Mogelijk neemt de voorzitter contact met u op. Het streven is om op een zeer kort termijn een face-to-face gesprek te plannen, waarbij u uw kant van het verhaal kunt doen en wij vooral kunnen luisteren en leren. In het klachtformulier staat de verdere procedure toegelicht.

Betreft het een hoge urgentieklacht, dan raden wij u aan om altijd telefonisch contact op te nemen, naast dat het formulier wordt ingevuld. Dan kun U nog sneller geholpen worden.

 • Wegens de privacyregels mogen wij u geen informatie geven over het slachtoffer, familie of hulpverleners.
 • Wij kunnen u niet zonder overleg de contactgegevens geven van onze hulpverleners.
 • Indien u een face-to-face gesprek wenst met de hulpverleners, gaan wij eerst een gesprek met onze hulpverleners aan. Wij zullen streven om dit face-to-face gesprek zo veel als mogelijk te faciliteren, maar hebben ook een beschermde taak naar onze hulpverleners toe. Het vrijwilligersmanagementteam zal uw klacht altijd mee behandelen en zal ook met betreffende hulpverleners in gesprek hierover gaan.

Klachtenformulier


  Ik was zorgvragerIk was onderdeel van de organisatieIk ben familie/bekende/vrienden van het slachtofferIk ben bezoeker op het evenement geweest maar geen slachtofferIk ben lid van een andere hulpverlenersorganisatie met wie DMS heeft samengewerkt


  Communicatie naar zorgvragers (incl. familie of bekende)Communicatie naar een andere partij (bv. beveiliging, organisatie, rode kruis etc.)Operationele inzetGedrag van hulpverlenersBehandeling / Afhandeling van de zorgvraagMateriaal op het evenement.


  Terugkoppeling dat situatie is opgepakt en wordt aangepaktGesprek om situatie en klacht verder toe te lichtenAnders