Vrusschenhusken 1, 6422 PL Heerlen
+31 (0)85 20 30 015
info@dutchmedicalservice.nl

Hulpverleners

Ons team bestaat uit diverse zorgniveaus. De zorgniveau’s zijn bepaald door de Veldnorm Evenementenzorg. Per 2020 zal de GHOR de nieuwe zorgniveau’s overnemen in hun advisering naar organisaties toe en wordt het GHOR advies met nieuwe termen meegenomen in het vergunningstraject.

Zorgniveau EHBO / Evenementenhulpverleners (voormalig BLS)

Evenementenhulpverleners (EHV) zijn hulpverleners met een geldig EHBO diploma. Zij vormen de basis van de evenementenhulpverlening. Alle andere zorgniveau’s of disciplines bij evenementenhulpverlening zij gericht op ondersteuning of uitbreiding van de de EHBO. Vaak hebben zij ook aanvullende certificaten op zak dankzij interne trainingen. Op deze manier zijn onze EHV’ers uitgerust met extra competenties om de zorg op een hoog niveau te leveren. Enkele voorbeelden waar men aan kan men denken zijn aanvullende lessen in monitoring, stop-de-bloeding en/of communicatie. Allemaal op maat gemaakt voor en door Stichting DMS.

Zonder EHBO’ers kunnen evenementen en evenementenhulpverleningsorganisatie helemaal niet bestaan. Ben jij in het bezit van een geldig EHBO diploma (oranje of rode kruis), kijk dan snel op onze vacature pagina want we zijn altijd op zoek naar enthousiaste EHBO’ers

Zorgniveau Basiszorg (voormalig BLS+)

Onze basiszorgprofessionals zijn medische geschoolde hulpverleners. Hiermee bedoelen wij onder andere verpleegkundigen, verzorgenden, fystioherapeuten en doktersassistenten. De basiszorgprofessionals hebben aanvullende kennis op de EHBO vanuit hun werkveld en expertice. Hierbij kan men denken aan het meten van de bloeddruk en/of zuurstofgehalte, het uitvoeren van (verpleegkundige) wondzorg, het bepalen van een bloedsuikergehalte (glucosegehalte), het maken van een hartfilm (ECG) in opdracht van een arts of spoedzorg verpleegkundigen, het klaarmaken van een infuussysteem en nog veel meer.

De basiszorgprofessionals zijn een echte aanvulling voor evenementenhulpverlening en vormen de medische basis voor geneeskundige ondersteuning op evenementen. Op onze vacature pagina kan nog veel meer informatie gevonden worden, als er interesse is om deze functie binnen DMS te bekleden.

Zorgniveau Spoedzorg

Spoedzorg zorgprofessionals zijn verpleegkundigen of BMH’s (Bachelor Medisch Hulpverlener) met een afgeronde (aanvullende) opleiding in de acute geneeskunde. Denk hierbij aan anesthesie, spoedeisendehulp, intensive care of cardiac care. Ze beschikken over de kennis en vaardigheden om professionele acute zorg op te starten en kunnen dit gebruiken om slachtoffers breder te onderzoeken en te behandelen op het evenement zelf, waardoor deze niet in alle gevallen naar ziekenhuis hoeft. De inzet van dit zorgniveau heeft als doel “de reguliere zorg ontlasten”. Door gebruik te maken van hun kennis en kunde, vaak samen met een arts, zijn er slachtoffers die na behandeling weer kunnen genieten van het evenement waar zij oorspronkelijk voor kwamen. Hierdoor vormen ze een hulpverleningsteam dat op hoog medisch niveau zorg kan leveren op een veilige en verantwoorde wijze.

Spoedzorgprofessionals is een veel gevraagde functie binnen de evenementenhulpverlening. Hiedoor is Stichting Dutch Medical Service ook continu op zoek naar nieuwe spoedzorgprofessionals om hun pool van zorgverleners te vergroten. Op onze vacature pagina vind u meer informatie over het werk van spoedzorgprofessionals op evenementen.

Zorgniveau Specialistische Spoedzorg (Voormalig ALS)

Specialistische spoedzorg is de benaming die gehanteerd wordt voor ambulanceverpleegkundigen met een afgeronde SOSA opleiding. Naast hun reguliere werkzaamheden vinden zij het leuk om in hun vrije tijd hun competenties in te zetten bij evenementenhulpverlening. De Specialistische Spoedzorg werkt vaker vanuit de ambulance van Stichting Dutch Medical Service samen met een ambulancechauffeur.

Zorgniveau Artsen

Artsen hebben een belangrijke rol binnen de evenementenzorg op het gebied van diagnostiek en behandeling. Binnen de evenementenzorg kunnen ze zeer divers worden ingezet, afhankelijk van hun specialisatie en de gevraagde zorg van het evenement. Vaak worden ze samen met een of meerdere spoedzorgverpleegkundige ingezet om de geneeskundige ondersteuning op evenementen te leveren. Op deze manier wordt de geneeskundige ondersteuning op evenementen maximaal ingezet en kunnen slachtoffers zeer breed behandeld of onderzocht worden. Artsen vormen een crusiaal zorgniveau binnen evenementenhulpverlening en Stichting Dutch Medical Service kan ook niet zonder hen. Op onze vacature pagina kan er meer informatie gevonden worden over dit zorgniveau en nog veel meer!

Chauffeurs, Centralisten en Coördinatoren

Behalve diverse verschillende zorgniveau’s hebben wij ook specifieke rollen die vrijwilligers vervullen tijdens evenementen. Chauffeurs van een rapid responders of de motor zijn allemaal hulpverleners die samen met een arts en/of spoedzorgverpleegkundige hulp op de plek van het incident kunnen leveren. Centralisten zijn hulpverleners die beschikken over een hele sterke communicatie skill. Bij een grotere inzet waarbij diverse teams aanwezig zijn dragen de centralisten de verantwoordelijkheid over de aansturing van elk team. Daarnaast zijn ze op dat moment ook het aanspreekpunt voor de organisatie EN de meldkamer. Coördinatoren houden op een grotere post de overall view in de gaten en sturen in overleg met een centralist teams naar meldingen. Deze functies worden door getrainde vrijwilligers uitgevoerd. Is er interesse om een van deze functies uit te voeren EN val je binnen een van de zorgniveau’s? Schrijf je dan snel in!