Vrusschenhusken 1, 6422 PL Heerlen
+31 (0)85 20 30 015
info@dutchmedicalservice.nl

Het Bestuur

Dagelijks bestuur

Stichting Dutch Medical Service is een stichting van vrijwilligers en door vrijwilligers. Het stichtingsbestuur bestaat uit actieve vrijwilligers die naast hun passie “evenementenhulpverlening” ook het onderste uit de kan halen om de evenementenzorg die verleend wordt door Stichting Dutch Medical Service naar een nieuw niveau te tillen.

Elk bestuurslid heeft een werkgroep aan zijn zijde staan die hem of haar bijstaat met dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. Op die manier worden vrijwilligers actief betrokken bij de gang van zaken binnen onze stichting en is er korte lijn tussen de werkvloer en het bestuur.

Medisch Manager Evenementenzorg (MME)

Stichting Dutch Medical Service beschikt over een MME. De MME heeft als taak de kwaliteit van medische hulpverlening te waarborgen en draagt zorg voor kwaliteitsverbetering middels protocolintegratie. Hij is het aanspreekpunt voor medisch getrainde vrijwilligers binnen onze stichting.

De functie van MME wordt op dit moment Ad Internim opgevuld door Dr. Kees Olthof – Anesthesioloog Isala Klinieken Zwolle.