Vrusschenhusken 1, 6422 PL Heerlen
+31 (0)85 20 30 015
info@dutchmedicalservice.nl

ANBI

Op deze pagina vind u alle informatie omtrent onze ANBI status

Doel

De stichting is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:
a. het bevorderen van de kwaliteit van medische begeleiding bij evenementen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het bij evenementen inzetten van medewerkers eerste hulp bij ongelukken (ehbo) die aanvullende opleidingen (Basic Life Support+) hebben genoten;
b. het bij evenementen inzetten van artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Uitgeoefende activiteiten & Financiële verantwoording

U vindt hier ons jaarverslag van 2019.
U vindt hier ons jaarverslag van 2020.
U vindt hier ons jaarverslag van 2021.

Beloningsbeleid

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel een niet-bovenmatig vacatiegeld en vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten ontvangen.

RSIN

De stichting is bekend onder RSIN nummer 858551020

Beleidsplan

U vindt hier ons beleidsplan.