Welkom op de website van
Stichting Dutch Medical Service

Uw partner op het gebied van evenementenhulpverlening!

Evenementenhulpverlening

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van medische hulpverleners voor alle soorten evenementen. Wij kunnen u compleet ontzorgen, van EHBO tot artsen, van vergunningsaanvraag tot coördinatie.

Trainingen

 Wij kunnen u van dienst zijn bij het trainen van uw personeel door middel van onder andere: BHV trainingen, EHBO trainingen en STOP-de-bloeding trainingen. Deze trainingen worden op maatwerk geleverd.

Advies op maat

Wij kunnen u voor uw evenementen zeer specifieke adviesen geven m.b.t. evenementenzorg. In overleg met de GHOR komen wij op deze manier tot de beste vorm van hulpvelrening op maat gemaakt voor de risiscoanalyse van uw evenement 

Evenementenhulpverlening

Stichting Dutch Medical Service is verantwoordelijk voor medische zorg en begeleiding op veel evenementen en feesten. Wij voeren deze zorg deskundig, veilig en met de hoogst mogelijk kwaliteit uit om de zorgvragers met de grootst mogelijke aandacht te verzorgen.

Een goed doel

Stichting Dutch Medical Service is een, door de belastingdienst erkende, ANBI-stichting. Dit vloeit voort uit een van onze stichtingdoelen: ”kwalitatief goede zorg betaalbaar maken voor kleine (lokale) evenementen”. Landelijk worden er steeds strengere eisen gesteld aan de evenementenzorg en dat kan ertoe leiden dat deze zorg onbetaalbaar wordt voor kleine, niet-commerciële evenementen. Onze stichting kan mede dankzij genereuze giften en sponsors, deze zorg leveren op kleinere evenementen tegen een betaalbare prijs.

Together Each Achieves More (TEAM)

Bovenstaand motto is kenmerkend voor de samenwerking met Stichting Dutch Medical Service. Zowel de hulpverleners onderling, als tijdens het evenement met organisatie, beveiliging en/of reguliere ambulancediensten. Door optimaal samen te werken, wordt er een hogere kwaliteit van zorg geleverd aan de zorgvragers.

Kwaliteit en veiligheid

Wij werken uitsluitend volgens de laatste versie van de Veldnorm Evenementenzorg. Deze landelijk erkende richtlijn omschrijft de kaders waarin men goede evenementenzorg kan plaatsen. Door actief met de GHOR-contactpersoon van de regio te communiceren zorgen wij ervoor dat het huidige vergunningsadvies wordt vertaald naar de nieuwe termen in de veldnorm. Actieve evaluatie en interne kwaliteitscontroles houden de door ons geleverde zorg op het hoogst haalbare niveau!

Train as you fight 

Een uitspraak vanuit defensie die toepasbaar is voor onze trainingen. Ook tijdens een training of oefening wordt 100% inzet gevraagd van onze vrijwilligers. Onze hulpverleners worden middels verscheidende trainingen klaargestoomd voor evenementenhulpverlening. Wij zijn een erkend Oranje Kruis opleidingsinstituut en geven daarnaast ook aanvullende trainingen aan de hulpverleners. Te denken aan een speciale, voor Dutch Medical Service ontwikkelde, communicatietraining over intercollegiale communicatie tijdens een evenement of reallife trainingscenario’s waarbij er gebruik gemaakt wordt van expertise uit verschillende werkvelden.

PROFESSIONEEL TEAM

Stichting Dutch Medical Service werkt volgens de Veldnorm Evenementenzorg. Deze veldnorm geeft kader aan verschillende zorgdisciplines. Stichting DMS werkt met al deze disciplines, waardoor er op evenementen een heel specifiek team kan worden ingezet en hele specifieke zorg worden geleverd. 

Eerstehulpverlener (Voormalig BLS niveau)

Evenementenhulpverleners (EHV) met een geldig EHBO diploma, vaak met aanvullende certificaten op zak dankzij interne trainingen. Op deze manier zijn onze EHV’ers uitgerust met extra competenties om de zorg op een hoog niveau te leveren. Enkele voorbeelden waar men aan kan men denken zijn aanvullende lessen in monitoring, stop-de-bloeding en/of communicatie. Allemaal op maat gemaakt voor Stichting DMS

Basiszorg
(Voormalig BLS+ niveau)

Basiszorg, een zorgniveau die gekenmerkt wordt door verschillende medisch geschoolde hulpverleners onder andere: Verpleegkundigen, Fysiotherpeuten en doktersassistenten. Deze hulpverleners hebben aanvullende vaardigheden en kennis waardoor zij specifiekere zorg te kunnen leveren. Bijvoorbeeld bloeddruk meten, verpleegkundige wondzorg, zuurstofgehaltes meten etc.

Spoedzorg

De spoedzorgprofessionals hebben een specifieke achtergrond in de acute geneeskunde. Hierdoor kan dit zorgniveau snel professionele zorg opstarten in situaties waar elke seconde telt. 

Artsen

Artsen kunnen een belangrijke rol spelen binnen de evenementenzorg op het gebied van diagnostiek en behandeling. Binnen de evenementenzorg kunnen zij zeer divers worden ingezet, vaak afhankelijk van hun specialisatie en de gevraagde zorg van het evenement. 

Specialistische Spoedzorg (Voormalig ALS niveau)

Dit is de naam die gebruikt wordt voor ambulanceverpleegkundige. Zij werken dagdagelijks voor een ambulancedienst en worden door ons op specifieke evenementen ingezet.

Chauffeurs

Stichting DMS maakt gebruikt van diverse voertuigen die door speciaal getraind personeel worden bestuurd. Enkele voorbeelden zijn Arstenauto’s, motors en ambulances

Voertuigen en materiaal

Stichting Dutch Medical Service heeft de mogelijkheid om een uitgebreide vloot aan voertuigen in te zetten bij uw evenement. Wij maken op regelmatige basis gebruik van auto’s, motoren, gators of ambulances. Daarnaast beschikt onze stichting over hoog-kwalitatief communicatiemateriaal en hebben we ook de mogelijkheid om een professionele, medische opvanglocatie te creëeren. 

Ambulancevoertuig of Rapid Responder

Dutch Medical Service beschikt over ambulancevoertuigen die het mogelijk maken om slachtoffers te transporteren of hulpverleners snel te plaatsen te krijgen. 

First Responder Motor

De firstresponder motor is de echte “rapid responder”. Dit voertuig kan mede dankzij zijn hoge wendbaarheid en snelheid, snel ter plaatsen zijn in situaties waar elke seconde telt!! Een verpleegkundige en motard zo snel specialistische zorg opstarten.

Stationair geneeskundige opvanglocatie

Wij kunnen een stationaire post creëeren voorzien van alle gebruiksgemaken om een of meerdere slachtoffers medische bijstand te verlenen. Dit is een voormalige SIGMA-tent die afgeschermd is van de elementen en kan verwarmd worden of heeft een airco. 

Communicatieve middelen

Wij maken intern gebruik van Sepura portofoons met een Entropia netwerk. Deze professionele apparatuur stelt ons in staat om optimale communicatie te hebben over een grote afstand. 

Het is zelfs mogelijk een communicatiewagen in te zetten zodat er ter plekken een meldkamer voor het evenement kan worden gecreëerd. 

Vacatures

Stichting Dutch Medical Service is een organisatie van vrijwilligers en door vrijwilligers. Kwalitatief goede evenementenzorg speelt een steeds grotere rol binnen de Nederlandse samenleving. Evenementenorganisaties zijn op zoek naar een betrouwbare en kwalitatieve partner om dit te realiseren. Veel organisaties zijn al bij ons uitgekomen en nog meer gaan ons vinden in de toekomst. Om deze zorg mee te laten groeien zijn er ook meer vrijwilligers nodig. Hieronder een kort overzicht van de vrijwilligers die wij zoeken!

Klik op inschrijven, vul het formulier in en wij nemen zo snel als mogelijk contact met je op!

Vacature: Evenementenhulpverleners                           

Voor ingezet te worden als Evenementenhulpverlener is een EHBO diploma nodig. Hulpverleners met EHBO diploma kunnen bij ons ingezet worden in het zorgniveau Evenementenhulpverleners.

Onze evenementenhulpverleners worden door ons extra getraind indien zij dat wensen, zo hebben  hulpverleners van ons extra trainingen gekregen om eerstehulpverlening op een diepgaand niveau te kunnen leveren. Zo heeft men specifieke communicatielessen gekregen, waarin eerstehulpverleners leren adequaat te communiceren met elkaar en met andere zorgprofessionals. Daarnaast maken we ook gebruik van een aanvullende cursus waar men leert een bloeddruk te meten en een zuurstofgehalte te bepalen. Op deze manier kunnen zij de zorgprofessional adequaat assisteren en ondersteunen in de zorg die geleverd wordt aan de zorgvragers.

Vacature tekst Direct inschrijven

Vacature: Basiszorg Evenementenzorgverlener

Binnen de evenementenzorg wordt er door Stichting DMS ook met medische geschoolde hulpverleners gewerkt. Deze categorie hulpverleners hebben vanuit hun werkveld/opleiding extra vaardigheden en competenties ontwikkeld, die in de evenementenzorg wordt ingezet. Op deze manier vormt het zorgniveau basiszorg een aanvulling op de evenementenhulpverleners van stichting DMS

Hierbinnen kan men denken aan Verpleegkundige, doktersassitenten, fysiotherapeuten en verzorgende IG. Naast de inzet binnen reguliere diensten, wordt er vaak een beroep gedaan op dit zorgniveau bij grote evenementen. Enkele taken van de basiszorg hulpverlener zijn: Traige van slachtoffers, meting van vitale parameters, assisteren van artsen en spoedzorg hulpverleners, maar ook wondzorg en een stuk psychosociale begeleiding. 

Vacature tekstDirect inschrijven

Vacature: (Specialistische) Spoedzorg evenementenzorgverlener

De Spoedzorg hulpverleners zijn BIG geregistreerde hulpverleners. Veelal zijn dit verpleegkundigen met een Anesthesie, SEH, IC of CCU achtergrond. 

Deze hulpverleners hebben vaardigheden en competenties om snel medisch professionele zorg op te starten, vaak in afwachting van een ambulance of gespecialiseerd arts. Zij hebben daarnaast een grote verantwoordelijke rol in de opvang van ABC-bedreigde slachtoffers en geven, onder supervisie van een arts, medicatie en voeren (levensreddende)handelingen uit om slachtoffers zo snel als mogelijk te stabiliseren. 

De spoedzorg hulpverlener werkt ook vaker zelfstandig en er wordt ook een grote verantwoordelijkheid verwacht van deze hulpverlener. 

Er is een onderscheid tussen ambulanceverpleegkundigen en deze hulpverleners. De ambulanceverpleegkundige heeft een extra opleiding gevolgd en heeft juridisch andere bevoegdheden dan de spoedzorghulpverleners. Maar ook ambulanceverpleegkundig worden ingezet bij evenementen, maar dan onder de naam Specialistische spoedzorg en zijn zij de bemanning van de ambulances van Stichting DMS.

Vacature tekstDirect inschrijven

Vacature: Arts (evenementenzorgverlener)

Artsen vormen een crusiale rol binnen de medische evenementenhulpverlening. Zo kan een huisarts een sleutelrol spelen binnen een evenement waar men huisartsenzorg verwacht. (bijvoorbeeld een camping van een festival), maar zo kan een ATLS geschoolde arts weer een belangrijke positie innemen tijdens grote wielerrondes. 

Artsen zijn daardoor een belangrijke ingrediënt van het maatwerk dat Stichting Dutch Medical Service levert. Taken van de arts vormen onder andere: triage bij grotere slachtoffer toestroom, medische coördinatie op een post, supervisie en opdrachtgever voor verpleegkundige handelingen. 

Vacature tekst Direct inschrijven

Vrijwilliger worden?

Sponsoren en partners

Uiteraard kunnen wij als stichting niet bestaan zonder onze sponsoren. Wij zijn onze sponsoren en partners dankbaar voor hun bijdrage aan onze stichting.

Wij zijn opzoek naar sponsoren en partners! De Belastingdienst erkent ons als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Uw gift mag bij uw belastingaangifte als aftrekpost worden ingediend. 

Contact

Heeft u vragen? Wilt u graag een offerte?
Neem contact met ons op middels onderstaand contactformulier.